sve
EN HR
26 Rezultati
Sun Odyssey 509 Loose Cannon
Rhode Island, Greenwich Cove Marina, SAD
15.38 m
3
6
2
2015
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 3.158,00
REZERVIRAJ
Sun Odyssey 389 39 North
Annapolis, Chesapeake Bay, SAD
11.75 m
3
6
1
2018
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 3.765,00
REZERVIRAJ
Sun Odyssey 410 Vigilant
St. Petersburg, Vinoy Marina, SAD
12.35 m
3
6
1
2020
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 4.316,00
REZERVIRAJ
Sun Odyssey 440 Summer Salt
Annapolis, Chesapeake Bay, SAD
13.00 m
3
6
2
2018
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 4.316,00
REZERVIRAJ
Jeanneau 51 Recovery Room
Annapolis, Chesapeake Bay, SAD
15.38 m
3
6
2
2018
Da
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 4.533,00
REZERVIRAJ
Dufour 430 Opportune Moment
Annapolis, Chesapeake Bay, SAD
13.24 m
3
6
2
2021
Da
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 4.660,00
REZERVIRAJ
Jeanneau NC 33 Knot Home
Annapolis, Chesapeake Bay, SAD
10.53 m
2
0
1
2018
Da
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 4.683,00
REZERVIRAJ
Dufour 430 Epiphany
St. Petersburg, Vinoy Marina, SAD
13.24 m
3
6 + 2
2
2022
Da
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 4.774,00
REZERVIRAJ
Dufour 430 Sunshine Daydream
St. Petersburg, Vinoy Marina, SAD
13.24 m
3
6
2
2023
Da
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 4.774,00
REZERVIRAJ
Sun Odyssey 440 Reventador
St. Petersburg, Vinoy Marina, SAD
13.00 m
3
6 + 2
2
2018
Da
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 4.774,00
REZERVIRAJ
Dufour 470 Unforgettable
St. Petersburg, Vinoy Marina, SAD
14.85 m
3
6
2
2022
Da
Da
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 5.234,00
REZERVIRAJ
Dufour 530 Liliana Bella
Annapolis, Chesapeake Bay, SAD
16.35 m
4
8 + 1
2
2021
Da
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 5.693,00
REZERVIRAJ
Fountaine Pajot Lucia 40 Brave Coquina
St. Petersburg, Vinoy Marina, SAD
11.73 m
4
8
2
2019
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 5.877,00
REZERVIRAJ
Fountaine Pajot Lucia 40 Oasis
St. Petersburg, Vinoy Marina, SAD
11.73 m
4
8
2
2020
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 5.914,00
REZERVIRAJ
Fountaine Pajot Isla 40 Sea Magik
St. Petersburg, Vinoy Marina, SAD
11.93 m
3
6
2
2021
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 5.914,00
REZERVIRAJ
Jeanneau 58 Padraigin II
Annapolis, Chesapeake Bay, SAD
17.78 m
4 + 1
8 + 1
4
2017
Da
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 6.107,00
REZERVIRAJ
Fountaine Pajot Astrea 42 Serenity Now
Annapolis, Chesapeake Bay, SAD
12.58 m
3 + 1
6 + 1
3
2024
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 6.428,00
REZERVIRAJ
Fountaine Pajot Isla 40 Second Wind
St. Petersburg, Vinoy Marina, SAD
11.93 m
3
6
2
2022
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 6.612,00
REZERVIRAJ
Fountaine Pajot Elba 45 No Agenda
Annapolis, Chesapeake Bay, SAD
13.45 m
4
8
4
2022
Da
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 7.392,00
REZERVIRAJ
Fountaine Pajot Saona 47 Maestro Dark Star
Annapolis, Chesapeake Bay, SAD
13.94 m
3 + 1
6 + 1
3
2019
Da
Da
Da
Da
Bez Posade
počevši od € 8.655,00
REZERVIRAJ