sve
EN HR

Nemoj propustiti!       SPECIJALNI PROLJETNI POPUST do - 40%       Rezerviraj odmah!

Opći uvjeti najma plovila

1. Prihvaćanje općih uvjeta najma plovila

Ovi opći uvjeti najma reguliraju prava i obveze najmoprimca (u daljnjem tekstu "Klijent") i zakupodavca (u daljnjem tekstu "čarter tvrtka"). Secret Adriatic d.o.o. u nastavku se naziva "Secret Adriatic" ili "web stranica." Klijent prihvaća sve uvjete najma u svoje ime u ime svoje posade. Prvom uplatom koja će biti navedena u „ugovoru o potvrdi rezervacije“, klijent daje svoj pristanak sa svim propisima i uvjetima i priznaje da prva uplata ima isti značaj kao i osobni potpis.

2. Cijena najma i plaćanje

Cijena najma uključuje zakup plovila sa standardnom opremom, zajedno s osiguranjem broda i posade za vrijeme najma. S druge strane, cijena najma ne uključuje troškove nastale u matičnim marinama (parking, vez, itd.), gorivo, uslugu skipera / domaćice i troškove drugih neobaveznih usluga.

Klijent može preuzeti odgovornost za plovilo koji je prethodno rezervirao putem ove web stranice nakon što plati 50% cijene najma nakon odobrenja njegova zahtjeva (unaprijed) i preostalih 50% cijene najma najmanje 6 tjedana prije datuma najma, ovi se propisi o plaćanju ne mogu izmijeniti bez pristanka Secret Adriatic-a.

3. Obveze Čarter tvrtke

Čarter tvrtka pristaje pružiti plovilo na korištenje klijentu u ispravnom radnom stanju, s kompletnom opremom, uključujući onu prema specifikacijama na ovim stranicama. Plovilo mora biti u besprijekornom stanju, s napunjenim spremnicima za vodu i gorivo. Treba ga dostaviti u dogovoreno vrijeme i sa svom potrebnom dokumentacijom.

Ako iz bilo kojeg razloga, čarter tvrtka ne ispunjava gore navedene uvjete, klijent ima pravo na naknadu za sve dane kada nije bio u mogućnosti koristiti plovilo. Također, ako čarter tvrtka nije u mogućnosti staviti plovilo na raspolaganje Klijentu u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjesto, čarter tvrtka je dužna osigurati dostupnost zamjenskog plovila s istom ili boljom specifikacijom od rezerviranog plovila.

Ako čarter tvrtka ne može osigurati zamjenski plovilo, Klijent ima pravo otkazati ugovor i zatražiti povrat cjelokupnog iznosa zakupa ili dijela iznosa za one dane kad nije mogao koristiti plovilo.

Klijent ima pravo na naknadu samo uplaćenog iznosa zakupa. Sva ostala prava su isključena. Ako su plovilo ili njegova oprema oštećeni zbog prirodnih razloga, Klijent je dužan odmah obavijestiti čarter kompaniju. Čarter kompanija je dužna otkloniti bilo kakvo oštećenje na brodu u roku od 24 sata. U ovom slučaju, Klijent nema pravo na naknadu.

4. Sigurnosni Polog

Prije preuzimanja odgovornosti za plovilo iz marine u kojoj je privezano, Klijent je dužan položiti sigurnosni polog Čarter kompaniji. Sigurnosni polog izračunava se u skladu s duljinom / vrijednošću plovila. Moguće je podmiriti u gotovini ili kreditnom karticom i nadoknaditi će se Klijentu nakon vraćanja plovila i njegovog zadovoljavajućeg pregleda. Sigurnosni polog se vraća Klijentu u cijelosti samo ako na plovilu ili njegovoj opremi nije nanesena šteta niti postoje izvještaji o prijavi štete prema trećim stranama tijekom korištenja plovila.

Ako Klijent prijavi štetu ili je Čarter tvrtka tijekom inspekcije otkrila da su plovilo ili oprema oštećeni ili da nedostaje neki dio opreme, Čarter tvrtka će zadržati dio ili cijeli sigurnosni polog, jednak trošku popravka ili zamjene oprema koja nedostaje.

Ako se plovilo ne vrati u čistom i urednom stanju, troškovi čišćenja odbit će se od sigurnosnog pologa. Ako spremnici za gorivo nisu puni, iznos potreban za punjenje spremnika goriva oduzet će se iz sigurnosnog pologa. Ako posada (skiper, domaćica, kuharica i sl.) ne bude plaćena u cijelosti, potreban iznos će se oduzeti od sigurnosnog pologa.

5. Obveze Klijenta

Nakon što je preuzeo odgovornost za plovilo, Klijent je dužan koristiti plovilo isključivo u teritorijalnim vodama Republike Hrvatske. Za izlazak iz hrvatskih teritorijalnih voda mora dobiti posebno pismeno odobrenje. Klijent je dužan pridržavati se svih pravila i propisa koji se odnose na vođenje brodskih dnevnika, postupanje s brodom i njegovom opremom s najvećom pažnjom i plovidbom u skladu s dobrom navigacijskom praksom, tj. Samo u slučaju povoljnih vremenskih uvjeta i dobre vidljivosti.

Klijent ili njegov skiper trebaju imati navigacijske vještine i posjedovati sve dozvole potrebne za plovidbu na otvorenom moru i korištenje VHF radio stanice. Ako je plovilo sudjelovalo u nesreći na moru ili je bilo koji dio njegove opreme oštećen tijekom plovidbe, Klijent je dužan odmah obavijestiti Čarter tvrtku. Relevantni brojevi telefona čarter tvrtke mogu se naći u dokumentaciji plovila.

6. Odgovornosti naručitelja

Ako su bilo kakva gruba nepažnja ili nesmotreno ponašanje u upravljanju plovilom doveli do štete treće strane koja nije pokrivena osiguranjem, Klijent je osobno obvezan pokriti sve materijalne i pravne troškove koji mogu proizaći iz takve grube nepažnje ili nepažljivog ponašanja. Klijent je odgovoran kada je plovilo oduzeto zbog nezakonitih aktivnosti plovila.

U slučaju štete i / ili nesreće, Klijent je dužan zabilježiti događaje i zatražiti pismenu potvrdu od najbližeg liječnika ili drugih ovlaštenih osoba. Klijent je također dužan obavijestiti Čarter tvrtku o svakom takvom događaju. Ako je plovilo izgubljeno, oduzeto ili je ovlaštena osoba zabranila plovidbu, Klijent je dužan obavijestiti Čarter kompaniju i sve druge relevantne ovlaštene osobe.

Klijent je dužan svakodnevno provjeravati razinu ulja u motoru. Klijent je dužan pokriti sve troškove koji se odnose na oštećenja i gubitke nastale uslijed nedostatka ulja u motoru. Sva oštećenja na podvodnom dijelu nastala zbog grubog nemara ili nesmotrenog ponašanja Klijenta popravit će se na njegov račun.

7. Pregled plovila

Klijent je dužan vratiti plovilo Čarter tvrtki u dogovoreno vrijeme i na dogovoreno mjesto. Plovilo mora biti čisto, neoštećeno, a spremnici goriva moraju biti puni. Ako Klijent ne vrati plovilo čarter tvrtki u točno vrijeme i dogovoreno mjesto, Klijent pristaje platiti 300% dnevne cijene najma za svaki dan zakašnjenja, naplativo prema satu. Kasni povratak može biti opravdan u slučaju više sile pod uvjetom da Klijent odmah obavijesti Čarter tvrtku.

8. Osiguranje

Osiguranje plovila podliježe uvjetima koje je postavilo odgovarajuće osiguravajuće društvo. Plovilo, njegova oprema i posada osigurani su za sve vrste oštećenja i gubitaka, uključujući požar i sve uobičajene rizike u moru i sudaru koji prelaze iznos franšize / sigurnosnog depozita za spomenuti brod, uključujući osiguranje od treće strane. Dokumenti plovila sadržavat će potvrdu o osiguranju od štete treće strane. U slučaju ozbiljnijih nezgoda i kada su u pitanju druga plovila, Klijent je dužan prijaviti takve slučajeve ovlaštenim osobama u najbližoj Lučkoj kapetaniji i pribaviti svu dokumentaciju za koju osiguravajuće društvo smatra potrebnom. Dokumentacija sadrži sve relevantne podatke u vezi s uzrocima nesreće i uvjetima koji su prevladavali u trenutku nesreće. Klijent je dužan odmah obavijestiti čarter tvrtku o svim takvim događajima. Ako Klijent ne poduzme gore navedene korake, bit će odgovoran za svu štetu koja nastane zbog ne prijavljivanja ili kasnog prijavljivanja incidenta.

Polica osiguranja pokriva svu štetu i odgovornosti nastale uslijed nesreća, nepovoljnih vremenskih nepogoda i drugih prirodnih katastrofa, ali ne obuhvaća štetu koja nastaje nepromišljenim ponašanjem ili grubo nepažnjom manevriranja brodom. Klijent ne smije koristiti sigurnosni depozit za plaćanje ove vrste štete. Klijent bi trebao pokriti sve troškove prouzrokovane nepromišljenim ponašanjem ili grubom nepažnjom. Polica osiguranja ne pokriva štetu na jedrima ili motoru koja je uzrokovana nedostatkom motornog ulja.

9. Otkazivanje najma

Ako Klijent i njegova posada otkaže najam iz bilo kojeg razloga nakon što sklopi ugovor sa čarter tvrtkom, Secret Adriatic će zadržati cjelokupan iznos plaćen za najam. Ako Klijent otkaže najam 6 tjedana ili više prije razdoblja najma, Secret Adriatic zadržava već plaćeni iznos. Naravno, ako je to moguće, a prihvatila je i čarter tvrtka, Secret Adriatic će pokušati vratiti dio, odnosno cjelokupni iznos već uplaćenog novca, ali Secret Adriatic zadržava pravo da novac ne vrati. Ako se Klijent osigurao za iznajmljivanje čarter plovila, a nakon toga je iz opravdanih razloga otkazao najam plovila, osiguravajuće društvo može ponuditi Klijentu naknadu.

Secret Adriatic zadržava pravo zamjene plovila kada je rezervirano plovilo oštećen zbog nepredviđenih okolnosti, npr. prirodne katastrofe koje uzrokuju štete na vodi itd. U ovom će slučaju Secret Adriatic pružiti plovilo jednake ili bolje specifikacije od plovila koje je rezervirano.

Ova klauzula prestaje se primjenjivati ​​u slučaju rata, terorističkih aktivnosti, prirodnih i nuklearnih katastrofa ili drugih nepredviđenih okolnosti koje bi se mogle definirati kao viša sila. U ovom slučaju, Secret Adriatic nije dužan isplatiti kompenzaciju Klijentu.

10. Posada

Ako je Klijent odlučio angažirati bilo koje članove posade (skiper, domaćica, kuharica i sl.), Klijent je dužan odnositi se prema njima dobro i s poštovanjem. Klijent je dužan osigurati obroke za posadu, ako nije dogovoreno na drugi način. U slučaju da klijent angažira bilo kojeg člana posade, brod se mora vratiti u bazu zadnju noć čarter perioda (petak), najkasnije do 18:00 sati.

11. Prigovori

Ako Klijent i njegova posada ulože pritužbe tijekom razdoblja najma plovila, o tome trebaju obavijestiti Čarter kompaniju i Secret Adriatic koji će nastojati riješiti bilo koji problem. U obzir će se uzeti samo prigovori podneseni u pisanom obliku tijekom inspekcije plovila.