sve
EN HR

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Prema članku 6. Zakona o pružanju usluga u turističkoj industriji (NN 130/17) i članku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), želimo obavijestiti naše kupce da prigovor na kvalitetu naših usluga ili proizvoda mogu podnijeti:

  • Izravno Agenciji
  • Putem pošte na adresu: Secret Adriatic d.o.o., Put Mavarčice 1 / a, 21223 Okrug Gornji, Hrvatska
  • Putem e-pošte: info@secret-adriatic.com

Kupac mora surađivati ​​s Agencijom u dobroj namjeri kako bi otklonio uzroke prigovora i pružio svu relevantnu dokumentaciju potrebnu za rješenje žalbe.

Prilikom podnošenja žalbe u pisanom obliku navedite sljedeće podatke:

  • Ime i prezime kupca
  • Adresa kupca
  • Kupčev Telefon

Jamčimo da će svi osobni podaci navedeni u pritužbi biti arhivirani prema Općoj uredbi o zaštiti podataka i da se neće koristiti u druge svrhe.

Na vašu žalbu odgovorit ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od primitka žalbe.